Folklorní soubory

Vybírali jsme pro vás ty nejlepší soubory nejen z Čech ale především ze zahraničí. Na koho se můžete těšit?

Hořeňák

Folklorní soubor Hořeňák

Národopisný folklorní soubor písní a tanců Hořeňák byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog profesor Vratislav Vycpávek. V současné době má soubor asi 45 členů.

Folklorní soubor Hořeňák má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Ameri­ce a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Soubor Hořeňák si za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z ro­mantických historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných podhorských krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny.

Hořeňáček

Dětský folklorní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby svého založení dosáhl mnoha úspěchů na národních přehlídkách i dětských folklorních soutěžích. Účinkoval na festivalechU nás na Náchodsku“, ve Strážnici, Luhačovicích, Kyjově, na zemské přehlídce v Pardubicích a jinde.

Soubor se zabývá zpracováním lidového umění, to je písněmi, tanci, dětský­mi hrami, na jejichž podkladě se snaží rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění a pohybovou kulturu.

Ve svém repertoáru má písně z Podkrkonoší a podhorských oblastí Čech.

Folklorní soubor Hořeňáček

Ostatní folklorní soubory budeme průběžně zveřejňovat...