O festivalu

Několik slov o festivalu...

Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou v Lázních Bělohradě je tradiční akcí tohoto druhu v našem regionu a jedním z nejstarších festivalů v České republice.

Mezinárodní folklorní festival se každoročně koná ve druhé polovině června v překrásném prostředí zámeckého parku ve středu lázeňského městečka.  Během pěti dnů se publiku představí takřka 300 tanečníků, tanečnic a hudebníků ze zhruba 10 folklorních souborů jak z Čech a Moravy, ale i z celého světa za hojné návštěvnosti publika. Součástí festivalu je i průvod ulicemi města, mše svatá, soutěž v polce a další. Soubory spolu prožijí pět festivalových dnů, denně společně vystupují, společně se baví, vznikají nové kontakty a přátelství. Podvečerní programové bloky bývají zakončeny noční zábavou, při které se na parketu setkávají účinkující s diváky. Tím se podařilo město proměnit ve střed zdejšího folklorního světa a rozšířit okruh diváků i mimo Českou republiku.

Dalším cílem je motivovat nastupující generaci ke smysluplnému trávení volného času, ať už zapojením se do organizace nebo samotnou návštěvou festivalu včetně rozvinutí jazykových schopností a překonání společenských bariér. Festival je otevřen všem generacím a jeho program je každoročně koncipován tak, aby všechny generace oslovil a poskytl účastníkům možnost zhlédnout co nejvíce souborů a seznámit se s co největším počtem různých kultur. Kromě zahraničních a domácích souborů se účastní i soubory dětské. Festival je neopakovatelným kulturním zážitkem, čímž napomáhá k rozšiřování a rozvoji estetického cítění i obohacení života v celém regionu.

Je důležité poznat své kořeny, zvyky, písně a tradice svých předků. Mimo to se kulturní dědictví významně podílí na celé národní identitě, odráží vzdělanost a kultivovanost národa.

Rozvíjet tradice podkrkonošského lidu, oslavovat krásu života tancem, písní, vyprávěnkou, to je především posláním domácího folklorního souboru z Lázní Bělohradu Hořeňák i celého festivalu.